a
-تاسیس 1385 هجری خورشیدی.-

8:00 - 16:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09131182334

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ترخیص کالا

g1

آشنایی با ترخیص کالا از گمرک

در اینجا ما مختصری در خصوص ترخیص کالا از گمرک صحبت خواهیم کرد. در فرایند ترخیص کالا ، پس از ورود اطلاعات، « صاحب کالا » یا نماینده قانونی او – ترخیص کار یا حق العمل کار گمرک – با  اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک فرم (برگه) کاغذی، سایرحامل های اطلاعاتی اظهار از راه دور را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید.

در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت ، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالت نامه يا نمایندگی و کارت کارگزاری در صورت لزوم بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یاد شده مشاهده گردد، اظهارنامه اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده – ترخیص کار مسترد می شود نسبت به اصلاح ، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نمايد.

واحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهروموم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را باقید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می دهد.

با تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهارشده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله ( اظهار کالا ) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا غیر در اظهارنامه را دارد.

به منظور دریافت اطلاعات اظهارنامه (با رعایت محرمانه بودن اطلاعات تجاری اشخاص) گمرک شرایط و تمهیدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاونی و خصوصی فراهم می نماید.

اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود عبارتند از:

اسناد خرید ، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین المللی) ترخيصيه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم ، اسناد بانکی (درصورتی که کالا ازطریق نظام بانکی وارد شده باشد) ، گواهی مبدأ ، صورت عدل بندی ( درصورت یکنواخت نبودن کالا ) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند. ضمیمه نمودن سند حمل و ترخيصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.

باید توجه داشت خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرک های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید.

شایان ذکر است مطابق واژه نامه بین المللی گمرک واژه‌های ترخيص ( ترخیص کالا ) ، تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا از گمرک به شرح زیر تعريف شده اند:

ترخیص – ترخيص کالا  (CLEARANCE OF GOODS)

انجام تشریفات گمرکی لازم برای اجازه صدور کالا،  واردات برای مصرف داخلی یا جابجایی به موجب دیگر رویه های گمرک.

تشریفات گمرکی (CUSTOMES FORMALITIES)

کلیه عملیاتی است که باید توسط شخصی ذینفع و گمرک به منظور , رعایت مقررات قانونی و آئین نامه ای که گمرک مسئول اجرای آن ها می باشند، در ارتباط با نظارت بر اشخاص در مرزهای گمرکی و ترخيص بار مسافر، کالا و وسائط نقلیه در واردات، صادرات و ترانزيت ، انجام شود.

ترخيص کالا در مفهوم (RELEASE)

اقدامی است که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد تا کالای موضوع ترخيص را در اختيار خود داشته باشند.

هچنین مطابق مفاد قانون امورگمرکی ، تشریفات گمرکی «کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود» و ترخيص نیز یعنی « خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی » مربوط است.

با توجه به اینکه در این متن « ترخيص کالا » از گمرک مورد نظر می باشد، پس از تنظیم و ارايه اظهارنامه به گمرک، این اسناد ابتدا توسط واحد احراز هویت (پذیرش اسناد) مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف از این اقدام، احراز هویت اظهارکننده و صاحب کالا، کنترل تعهدات ایفا نشده و بدهی موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی ، بررسی اظهارنامه ها مندرجات ماده ۶۴ براساسی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تخصیص شماره ثبت ( شماره کوتاژ) به اظهارنامه، تعیین مسیر اظهارنامه وتعیین ارزياب و کارشناس مربوط برای اظهارنامه می باشد.

شایان ذکر است در برخی از گمرکاتی که دوراظهاری صورت می پذیرد، این واحد حذف و اقدامات فوق، توسط سیستم و به صورت خودکار صورت می پذیرد.

به طور کلی مطابق تعاريف مندرج در « واژه نامه بین المللی گمرک » اظهار کالا به گمرک عمل ارایه کالا به مقامات صلاحیت دار گمرکی، در محلی که برای انجام تشریفات گمرکی تعیین شده و يا مورد قبول واقع شده است می باشد. اظهار کالا به گمرک به خودی خود یکی از تشریفات گمرکی محسوب میشود.

PRODUCTION OF GOODS TO THE CUSTOMS

Customs authorities, customs formalities
همچنین « اظهار کالا » مطابق مفاد قانون امورگمرکی بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که براساسی مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخصصی می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می دهد.

وفق مندرجات قانون فوق، روز اظهار نیز زمانی است که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده کالا به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارایه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد.

صاحب کالای تجاری

بدیهی است تعریف « صاحب کالای تجاری » ازنظر گمرک و سایر مراجع ذی ربط حائز اهمیت باشد که عبارت از «شخصی که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادرشده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده ) و ترخيصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده ازطرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد. »

کلیه اظهارنامه هایی که بعد از تعیین مسیر در مسیرهای سه گانه انتخاب مسیر اظهارنامه قرار می گیرند، پس از امضاء کارشناسی مربوطه و ممهور نمودن به مهر قسمت دریافت اسناد (در صورت عدم حذف این واحد)، لاک و مهر شده و به سرویس ارزیابی ارجاع داده می شوند.